Savjetnica predsjednika, Anna MacMahon izaziva Jedinicu na utrku za lociranje nestalih dokumenata koji sadrže detalje o globalnoj uroti protiv Amerike.