Liz se ubacuje u bandu ženskih lopova kako bi ih spriječila da ukradu popis ljudi koji se nalaze u programu zaštite svjedoka. Ali da bi postala punopravna članica, mora se prvo dokazati vođi bande.