Dok Liz s kolegama traži ekoterorista koji želi iskorijeniti ljudsku rasu drevnom pandemijom, Red kreće u potragu za svojom nestalom kćeri.