Reddington pokušava pronaći sadržaj sefa Alana Fitcha u Sankt-Peterburgu.

Red javlja Liz da je nestao Justin Kenyon (Stephen Bogardus), poligamni vođa kulta s opasnim špedicijskim kontejnerima zakopanim na njegovu imanju. FBI pokreće istragu.

Cooper zbog svoga zdravlja odbija ponudu da postane direktor FBI-a.