Parkerova delikventna prošlost iznova izlazi na vidjelo kada NCIS pozovu da u Philadelphiji istraži smrt mornaričkog dočasnika.