Agent kriminalističko-obavještajne službe, koji je radio za Gibbsa (Mark Harmon), zatraži pomoć od tima.

Riječ je o mornarima na nosaču aviona koji umiru od predoziranja drogom.