Na dnu mora pronađeno je tijelo mornara u bijeloj odori s obrednim mačem.

Otkriva se da je bio ovisan o igri Mudraci i Ratnici. Tim mora otkriti koliko je daleko mornar bio  spreman otići da se osveti svome neprijatelju, drugom mornaru.