Mozak i nadmudrivanje

Brain Games, 2011, SAD, Reality

Serija je interaktivna i potiče gledatelje, često koristeći dobrovoljce uživo, da se uključe u vizualne, slušne i druge kognitivne eksperimente, ili mozgalice, koje naglašavaju temu pojedinačne epizode.

X