Callen i Sam udružuju se s Annom Kolcheck i ATF-om kad Arkady Kolcheck upozori NCIS da se ozloglašeni trgovac oružja vratio u SAD.

Slučaj zahtijeva da Eric krene na tajni zadatak kao bankovni IT tehničar.