Kad Služba diplomatskog osiguranja uhiti Callenova oca Nikitu kako bi poslužio kao dio razmjene za dva američka fotografa koja su u Iranu zadržana kao taoci, Callen istražuje sve mogućnosti da spasi oca.