Tim istražuje ubojstvo informatičkog poduzetnika i investitora u rizične fondove koji je potajice razvijao „Daemon“, računalni program za skrivene baze podataka.