NCIS-ov tim mora brzo naći Callena koji je upao u Katynu zamku sa Samovim lažnim digitalnim likom pri koordinaciji posla s oružjem.