Ekipa pomaže Ministarstvu pravosuđa u traženju palikuće koji cilja na kuću FBI-a u kojoj se skriva politički aktivist koji traži azil.

Eric se pokušava snaći nakon Nellina odlaska iz NCIS-a.