Navy CIS-ov tim odlazi na Kubu u tajnu misiju kad Callen sazna gdje je Anna Kolcheck (Bar Paly).