Agent Ministarstva pravosuđa Lance Hamilton (Bill Goldberg) zamoli Sama za pomoć u lociranju bivšeg američkog graničnog službenika koji je nestao nakon što mu je kartel uputio prijetnje.