Annalise i Nate svađaju se nakon što je dojavom razotkrivena Rennee Atwood.

Otkriveni su smrtonosni događaji koji su prethodili požaru Annaliseine kuće.