Annalise sa svojim studentima preuzima slučaj pokušaja ubojstva, a Frankovi postupci imaju bolne posljedice.