Annalise i Keating 4 shvaćaju koliko će daleko ići da ostanu na sigurnome nakon što saznaju tko je ubio Wesa.