Siromašni, ali bogati 2

Poveri ma ricchissimi, 2017, Italija, Igrani film

Tucciji su se vratili. Nakon povratka u svoje seoce, vjerujući da su izgubili svoj dobitak na lutriji, shvaćaju da je njihov sin skrio novac u investicije. Ponovno prljavo bogati, brzo se vraćaju starim navikama. Ali ludost tu ne prestaje. Iskoristivši rupu u zakonu, Tucciji tvrde da je njihovo selo neovisno od Italije i proglašavaju mikrodržavu oslobođenu poreza. Uskoro se svi pokušavaju domoći ovog poreznog utočišta. Ali kao što Tucciji predobro znaju – kad imaš više novca, imaš i više problema!

  • Redatelj:

    Fausto Brizzi
  • Glumci:

    Christian De Sica, Enrico Brignano, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro,
X