Prevarant u bilijaru ubijen je 1963. na isti dan kad i predsjednik Kennedy.