Tim ponovno istražuje smrt utjecajnog i popularnog radijskog DJ-a iz 1958. kad se ispostavi da nije bila riječ o samoubojstvu.