Tim ponovno otvara slučaj Skilla Jonesa i Madison Reed, dvoje tinejdžera koji su ustrijeljeni u različitim dijelovima grada istog dana 2002. u točno osam sati i tri minute.