Tim ponovno otvara slučaj ubojstva policajca iz 1968. kad zatvorenik na samrti u zamjenu za prijevremeno puštanje kaže da je pronašao drogu u žrtvinu automobilu.