Kad se dokaz o smrti četverogodišnjakinje nađe na obali New Jerseyja, Rush i ekipa otvaraju slučaj iz 1965. godine.

Rush pregledava bolničke kartone i otkriva da je djevojčica Vivian bila žrtva nasilja, ali je u bolnici bila liječena pod lažnim imenom. Srećom, Vivianin liječnik sjeća se male pacijentice i daje Rush vrijedne informacije o Vivianinoj majci. Ekipa sumnja da je majka vršila nasilje nad djetetom, ali ne mogu je naći, a još će teže dokazati nasilje jer u 1960-ima nisu čuvani dosjei sa slučajevima nasilja nad djecom.