Rush otvara slučaj iz 1945. u kojem je ubijena darovita novinarka filadelfijskih novina.

Kad je saznala da je žrtva ostavila nekomu poruku da se sastanu na željezničkom kolodvoru gdje je poslije i umrla, Rush i ekipa istražuju te otkrivaju da je novinarka hodala s čovjekom koji je tvrdio da je židov i u bijegu pred nacistima došao je u Ameriku. Ali istina o njezinu ljubavniku šokira sve i dovodi do rješenja tajne. U međuvremenu Jeffriesa degradiraju jer je izgubio vlast nad sobom u prijašnjem slučaju.