Kad Crkva Apolonova stigne u Kembleford, njihov karizmatični vođa Kalon privuče Susie.

Nakon ubojstva Kalonove supruge otac Brown mora izvući Susie iz njegovih pandža da je ne izgubi zauvijek.