Kad je ateist ubijen na otkrivanju novog crkvenog sata, otac Brown mora pronaći ubojicu prije nego što nevina žena završi na vješalima.