Jedinica traži odgovore u Strohovoj prošlosti loveći bivšu gospođu Bechtal.

U međuvremenu se Provenza (G. W. Bailey) bori sa šefom Masonom (Leonard Robertsbut), a Rusty (Graham Patrick Martin) frustriran je nametnutom blizinom Gusu (Rene Rosado).