Specijalci progone bandu koja planira dramatičnu oružanu pljačku.

Chris (Lina Esco) je zabrinuta za vlastitu vezu, dok Street (Alex Russell) odluči reći Hicksu (Patrick St. Esprit) da hoda s njegovom kćeri.