Socijalna radnica traži Holmesa i Watson da istraže privatni fakultet jer je sigurna da je ondje ubijen jedan od njezinih kolega.