Provaljeno je u dom kapetana Gregsona pa Holmes i Watson traže maskiranog napadača prije nego što on ponovno napadne.