Unatoč Gilovoj očinskoj zabrinutosti, Bright se baca na novi slučaj ubojice kojeg Edrisina online osvetnička skupina poznata kao „Killabustas” pokušava zaustaviti.

Jessica shvaća da mora zaroniti duboko u traume iz prošlosti kako bi napisala knjigu i pritom treba Gilovu pomoć. Martinov se odnos s dr. Capshaw intenzivira.