Tim istražuje smrtonosno bacanje bombe u bar i neizbježni rat zločinaca oko teritorija u koji je umiješana Sasha Broussard.

Pride se mora pomiriti s tim da je Connor dio njegova života, a Carter i Hannah nastoje definirati svoj novonastali odnos.