Tim istražuje ubojstvo kapetana JAG-a kojeg je pronašla kći, jedina nasljednica njegova velikog imanja. Sebastian je zastrašen kada ga postave na čelo tima već prvog dana obuke.