Sveučilište ponudi Georgeu dobro plaćen posao nadajući se da će tako privući Sheldona. Georgie počinje raditi za Noničina novog dečka, a Mary odluči istjerati pohlepu iz svoje kuće.