Bazinga je rođena!

Kad Sheldon sazna da ljudi s prekinutim djetinjstvom mogu postati društveno neprilagođeni, pokušava se ponašati kao dijete. Veza Nonice i dr. Sturgisa na kušnji je kad ga ona počne učiti vožnji.