Harold Clark, farmer kojemu je banka oduzela farmu, kampira u svome traktoru pred Bijelom kućom i zahtijeva razgovor s predsjednikom.

Anonimna osoba dojavila je da ima dovoljno eksploziva da digne u zrak čitav grad. Cal i ostatak tima zatvoreni su u uredu zbog blizine zone udara pa Torres mora sama istraživati. Koristeći telefon i videoprijenos, Cal počinje pregovarati s Clarkom.