Ubijena je košarkaška zvijezda na koledžu, a osumnjičenih je nekoliko… A možda nije samo jedan od njih kriv.