Kostur profesionalnog vozača motociklističkih utrka pronađen je u termalnom izvoru;

Baš kad tim pomisli kako su riješili slučaj, druga motoristička nesreća produbi misterij; a dr. Sweets nagovara Brennan i Bootha da izađu na dvostruki spoj s njim.