Idila parka, nedavno otvorenog za javnost, neočekivano je narušena kada u njemu pronađu mrtvog mladića sa strašnim ranama od ugriza na vratu.

Kako je više posjetitelja parka noću čulo jezivo zavijanje pasa, pošlo se najprije od toga da je preminuli žrtva nekakvog agresivnog psa. Inspektor Brandtner (Gedeon Burkhard) je pak od početka uvjeren da bi u sve to mogao biti umiješan čovjek. Nakon detaljnijeg pregleda neobično dubokih rana od ugriza postaje jasno da ne potječu od psa nego od davno izumrla vuka te da je riječ o ubojstvu.