Mladić opljačka banku u Beču.

U pokušaju bijega upuca prolaznika. Brandtner (Gedeon Burkhard), Böck (Heinz Weixelbraun) i Rex svjedočit će događaju, ali se neće moći umiješati. Njihova će ih istraga dovesti na trag, ali se inspektori uskoro nađu suočeni sa sve složenijom mrežom kriminala, uključujući trgovanje drogom i prostituciju.