Tijekom izvođenja radova na kanalizacijskom sustavu grada Beča u jednoj su vreći pronađeni dijelovi tijela.

Istraga Mosera (Tobias Moretti) odvodi do pljačke banke i skrivenog prolaza. No hoće li ga odvesti i do ubojice?