Stefena Lenza nakon prometne nesreće primaju u bolnicu gdje u svojem liječničkome kartonu pročita kako je HIV-pozitivan.

Napušta bolnicu s nakanom da ubije sve članove 'skupine', koji mu obećavaju kako će spavati samo jedni s drugima.