Carrie pokreće svoju operaciju.

U sigurnoj kući Carrie daje Aayanu novi identitet i putovnicu te mu kaže da već te noći mora napustiti London. Aayan još jedanput odlazi u svoj studentski dom po neke svoje stvari, ali na odlasku opazi da ga slijedi neki čovjek.