Carrie pokušava zadobiti povjerenje prestrašena doušnika.

Na odlasku iz grada Saul dobiva novu priliku kad opazi poznato lice. Quinn i Fara motre novu sumnjivu osobu.