Jane i Maura pozvane su na „farmu tijela“ (istraživačku ustanovu posvećenu proučavanju raspadanja ljudskoga tijela) kad je ubijen čovjek nađen u plitkom grobu među truplima za istraživanje.

Angela ima tajne koje skriva od Jane.