Kad gradski inspektor za sigurnost blage naravi (gostujući glumac Jonathan Silverman) čudesno preživi trovanje, to je možda bila sreća.

No kad preživi još jedno, to je misterij koji će Castle i Beckett morati riješiti.