Dok nova banda pod nazivom Venice Kings želi preuzeti tržište heroinom, Dean ih na tajnom zadatku pokušava uhvatiti i zaštititi svoga nervoznog doušnika. U međuvremenu Tyeva sestra Diana traži novac za operaciju ruke. Jaimie je zabrinuta da je Carter otišao predaleko ispitujući djevojku jednog osumnjičenog.