Trgovac antikvitetima Zehrer (Peter Faerber ) i njegov poslovni partner otkupili su ostavštinu direktora, koji je umro u dubokoj starosti.

Dok je Zehrer pregledavao bezvrijedne slike milijune dolara teškog slikara iz hobija, naišao je na njegovu oporuku. Napisana je na donjem rubu jedne slike te je bila skrivena okvirom. Ne obavijestivši svog poslovnog partnera o svojem pronalasku, Zehrer javi nećaku preminulog, koji se do tada smatrao jedinim nasljednikom.