Jane i Maura moraju pronaći dokaze kad se u javnome prijevozu počnu pojavljivati ubijene žene odjevene kao lutke.

Jane saznaje više o Caseyjevoj (Chris Vance) ozljedi.